meester Henk - ESCAPE ROOM
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Leuk dat je wellicht een escaperoom gaat doen. Ik raad met klém aan de room eerst zélf te proberen.

 

Niet alle vragen zijn even gemakkelijk. Door het zelf te maken kom je achter de problemen die de kinderen wellicht krijgen en kun je hints geven. Iedereen staat helemaal vrij hoe hij/zij daarmee omgaat.

 

Bovendien kun je de tijd inschatten en deze vaststellen.

De escaperooms zijn “ter leering ende vermaeck”. Sommige thema’s verdienen nauwelijks verdieping (vermaak) , andere daarentegen wel (leering) ! Deze rooms moeten (eigenlijk) gezien worden als een introductie naar een of meer verdiepende lessen over dat thema. De keuze van de vragen (door de eindopgave beperkt) is hierop gericht.

 

Je kunt ook een les(senserie) ermee afsluiten natuurlijk.

De moeilijkheidsgraad verandert daardoor.

Onafhankelijk van het thema kies ik de vragen zo, dat

  • het taalgebruik bij "benodigdheden", " opdracht", "introductie" en bij de "boxen" is zo gekozen dat er (soms) wat moeilijke woorden in staan. Dit is dus bewust. Het is een vorm van woordenschat vergroting.
  • er minimaal 1 vraag bij zit, die ze (waarschijnlijk) niet vanuit een methode kunt beantwoorden en/of het thema van een net iets andere kant belicht
  • zo'n vraag nieuwe informatie/een nieuwe kijk toevoegt
  • dit aanleiding kan zijn voor een leerling daarover meer te willen weten
  • dit aanleiding kan zijn voor de leerkracht voor een aparte les.
(Advertentie)

Beste meester/juf

 

De “rooms” zijn/worden opgebouwd rondom een thema. Dat kan een “actueel” thema zijn of een thema binnen een vak of een thema dat evt. op een school wordt gehouden (aanvragen mag). Of zomaar een thema.

 

De opdrachten liggen vast, maar de omstandigheden niet. Die kunnen per school of groep veranderd worden. Zo kan (uiteraard) de grootte van de groep, die de “room” in gaat, zelf bepaald worden. Maar ook de gegeven tijd. Hiervoor staat wél een countdowntimer bij de opdrachten, maar die verwijst alleen naar een online stopwatch, die aldaar naar believen kan worden veranderd !!

 

Ook het aantal computers of andere informatiedragers kan per school/groep worden bepaald.

 

“Belangrijk” is wel dat “gelijke” groepen ook onder dezelfde omstandigheden werken.

Het mooist is natuurlijk dat het wordt gespeeld in een beperkte ruimte (bij een schoolfeest denk ik aan een verduisterd lokaal), maar wanneer dat niet kan, is het natuurlijk ook goed. De spanning van de tijd waarin de oplossing gezocht moet worden, is soms al spannend genoeg.

 

Veel succes en plezier.

Evt opmerkingen hoor ik graag !

 

Henk

De thema's hebben een nummer. Dat zegt verder niets over de moeilijkheid of iets anders.

Het geeft alleen aan in welke volgorde ze gemaakt zijn. Nieuwere ideeën komen daarom dus in de latere thema's voor. Maar nieuwe ideeën komen nou ook weer niet zo heel vaak voor, dus ........

Wellicht dat ik de nummers in de toekomst weghaal.

Waarom wordt het wachtwoord fout gerekend, terwijl het goed lijkt ?

Het voordeel van wachtwoorden is dat ze precies goed moeten zijn. Dat is ook meteen het nadeel !

In sommige gevallen willen schrijfwijzen, voor zover ze niet grammaticaal vast staan, soms net iets verschillen. Een voorbeeld uit de praktijk:

in een van de rooms moet "de snaai" ingevuld worden. Dit antwoord kan ingevuld worden als : de Snaai, de gouden snaai, de Gouden Snaai. Dit werkt natuurlijk frustrerend. Mochten leerlingen op een wachtwoord stuiten dat hoe dan ook niet wil openen, laat ze dan het antwoord dat ze hebben opschrijven en vergelijk dat met het wachtwoord, zoals dat bij de oplossing staat. Is het eigenlijk wel goed, geef dan het wachtwoord, zodat ze verder kunnen. Nogmaals: grammaticale/spelling fouten mogen niet goedgekeurd worden.

 

Oudere wachtwoorden hebben de neiging toch moeilijk te doen, zelfs met het juiste antwoord. Is dat het geval neem dan contact met mij op. Ik vernieuw het dan, zodat ze weer zouden moeten werken.

LET OP : Deze afbeelding is een momentopname. Ga dus niet af op de sites die je hier ziet, maar ga echt naar de site ! Klik op de afbeelding.

@meesterhenkvink (2014)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

De antwoorden van de escape rooms worden (niet altijd meer) geüpload bij de Facebookgroep “Bovenbouwwereld (gr. 5-8)”.

Het beste is mij dan wel te taggen en niet via messenger, daar die laatste nog wel eens dreigen te "verdwijnen".

 

Véél beter is contact op te nemen via de contactbox op deze site.

 

 

Ze zijn natuurlijk ook via deze site op te vragen. Maar ...... 

  • Er moet wel aangegeven worden van welke room je de antwoorden wilt

  • Er moet gemaild worden via de schoolmail ovv de naam van de school waar je les geeft (volgt niet altijd uit het mail adres) en in welke groep. Ik honoreer geen “openbare” mail adressen als Hotmail, Gmail, Live e.d.)

 

  • Staan hier op de website. (ww: m H V, voluit)

 

@meesterhenkvink

 

Zeker bij de latere rooms plaats ik diverse hints (bij de benodigdheden, (in) de afbeeldingen, de kleur van een box e.d.

De kinderen zien die (uiteraard) niet de eerste keer. Het kan dus leuk zijn die hints (staan - meestal -bij de antwoorden) achteraf te bespreken. Bij iedere volgende room zullen ze dus nóg beter gaan kijken of ze de hints zien !!

Laat de kinderen niet te lang in de kamer (behalve als ze écht aangeven dat ze door willen en zelfs dan ….), dit kan heel demotiverend werken. Het hangt dus erg van de kinderen die de kamer ingaan af. Dat zullen jullie zelf moeten inschatten.

 

In de echte escaperoom hebben ze ook maar een bepaalde tijd. Je haalt het of je haalt het niet.

 

In het geval van het niet-halen kan het juist een extra motivatie om het nog eens te proberen. Daar er ook een leerzame factor in zit, zou dat dus helemaal niet zo erg zijn.

 

Aan de andere kant kun je ook hints geven, "gratis" of tegen inleveren van tijd.

 

Wachtwoordboxen blijven na sessie open staan. Wat nu ?

Bij de gereedschappen rechtsboven bij een box kun je óf alleen het wachtwoord van die box óf in één keer alle wachtwoorden weer op slot zetten.

(Advertentie)

Je kunt een (zelfgemaakte) escape room gaan gebruiken als een soort toets voor de gegeven lessen (uit een methode). Dat kan een online versie zijn, maar ook een live versie.

 

Ik denk dat het resultaat van de kinderen beter wordt wanneer je niet (altijd) de reguliere toets maakt, maar varieert met een soort escape room.

 

Je zult wel moeten nadenken hoe de beoordeling dan plaatsvindt, of dat je het helemaal niet beoordeelt en je tegen de tijd van het rapport een soort eindtoets geeft van de totaal aangeboden stof (zoals de gestandaardiseerde eindtoetsen), van waaruit je het "rapportcijfer" bepaalt.

 

Aan jullie zelf de keuze en de uitvoering !

 

Succes.

 

@meesterhenkvink

In de vorige box heb ik geschreven over een andere vorm van toetsing. Maar je kunt een escape room ook gebruiken als een introductie tot een nieuw onderwerp/thema.

 

Ik zou persoonlijk dan niet teveel (of helemaal niet) helpen, doordat het niet halen van de oplossing binnen de tijd een motivatie kan zijn om het ná beëindiging van het thema nog eens te proberen.

 

@meesterhenkvink