meester Henk - ESCAPE ROOM
 
(Advertentie)
Atlantis, methode voortgezet lezen
Kinderen mogen vaak zélf kiezen welke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend!
(Advertentie)

Leuk dat je wellicht een escaperoom gaat doen. Ik raad met klém aan de room eerst zélf te proberen. Niet alle vragen zijn even gemakkelijk. Door het zelf te maken kom je achter de problemen die de kinderen wellicht krijgen en kun je hints geven. Iedereen staat helemaal vrij hoe hij/zij daarmee omgaat.

 

Bovendien kun je de tijd inschatten en deze vaststellen. De 30 minuten timer die bovenaan staat, is niet de echte. Daarvoor moet je (via een klik op de afbeelding) naar de betreffende site en kun je ‘m zelf instellen.

De escaperooms zijn “ter leering ende vermaeck”. Sommige thema’s verdienen nauwelijks verdieping (vermaak) , andere daarentegen wel (lering) ! Deze rooms moeten (eigenlijk) gezien worden als een introductie naar een of meer verdiepende lessen over dat thema. De keuze van de vragen (door de eindopgave beperkt) is hierop gericht.

 

Je kunt ook een les(senserie) ermee afsluiten natuurlijk.

De moeilijkheidsgraad verandert daardoor.

Onafhankelijk van het thema kies ik de vragen zo, dat

  • het taalgebruik bij "benodigdheden", " opdracht", "introductie" en bij de "boxen" is zo gekozen dat er (soms) wat moeilijke woorden in staan. Dit is dus bewust. Het is een vorm van woordenschat vergroting.
  • er minimaal 1 vraag bij zit, die ze (waarschijnlijk) niet vanuit een methode kunt beantwoorden en/of het thema van een net iets andere kant belicht
  • zo'n vraag nieuwe informatie/een nieuwe kijk toevoegt
  • dit aanleiding kan zijn voor een leerling daarover meer te willen weten
  • dit aanleiding kan zijn voor de leerkracht voor een aparte les.
(Advertentie)

Beste meester/juf


De “rooms” zijn/worden opgebouwd rondom een thema. Dat kan een “actueel” thema zijn of een thema binnen een vak of een thema dat evt. op een school wordt gehouden (aanvragen mag).


De opdrachten liggen vast, maar de omstandigheden niet. Die kunnen per school of groep veranderd worden. Zo kan (uiteraard) de grootte van de groep, die de “room” in gaat, zelf bepaald worden. Maar ook de gegeven tijd. Hiervoor staat wél een countdowntimer bij de opdrachten, maar die verwijst alleen naar een online stopwatch, die aldaar naar believen kan worden veranderd !!


Ook het aantal computers of andere informatiedragers kan per school/groep worden bepaald.

 

“Belangrijk” is wel dat “gelijke” groepen ook onder dezelfde omstandigheden werken.

Het mooist is natuurlijk dat het wordt gespeeld in een beperkte ruimte (bij een schoolfeest denk ik aan een verduisterd lokaal), maar wanneer dat niet kan, is het natuurlijk ook goed. De spanning van de tijd waarin de oplossing gezocht moet worden, is soms al spannend genoeg.

 

Veel succes en plezier.

Evt opmerkingen hoor ik graag !

 

Henk

De thema's hebben een nummer. Dat zegt verder niets over de moeilijkheid of iets anders.

Het geeft alleen aan in welke volgorde ze gemaakt zijn. Nieuwere ideeën komen daarom dus in de latere thema's voor. Maar nieuwe ideeën komen nou ook weer niet zo heel vaak voor, dus ........

Wellicht dat ik de nummers in de toekomst weghaal.

LET OP : Deze afbeelding is een momentopname. Ga dus niet af op de sites die je hier ziet, maar ga echt naar de site ! Klik op de afbeelding.

@meesterhenkvink (2014)
(Advertentie)
Een sociaal veilige groep in 2020? Kwink!
Al meer dan 800 scholen werken met Kwink. Gratis proefabonnement!
(Advertentie)

De antwoorden van de escape rooms worden (niet altijd meer) geüpload bij de Facebookgroep “Bovenbouwwereld (gr. 5-8)”.

 

Ze zijn natuurlijk ook via deze site op te vragen. Maar ...... 

  • Er moet wel aangegeven worden van welke room je de antwoorden wilt

  • Er moet gemaild worden via de schoolmail ovv de naam van de school waar je les geeft (volgt niet altijd uit het mail adres) en in welke groep. Ik honoreer geen “openbare” mail adressen als Hotmail, Gmail, Live e.d.)

 

  • Staan hier op de website. (ww: m H V, voluit)

 

@meesterhenkvink

 

Atlantis, methode voortgezet lezen
Kinderen mogen vaak zélf kiezen welke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend!
(Advertentie)

Laat de kinderen niet te lang in de kamer (behalve als ze écht aangeven dat ze door willen en zelfs dan ….), dit kan heel demotiverend werken. Het hangt dus erg van de kinderen die de kamer ingaan af. Dat zullen jullie zelf moeten inschatten.

 

In de echte escaperoom hebben ze ook maar een bepaalde tijd. Je haalt het of je haalt het niet.

 

In het geval van het niet-halen kan het juist een extra motivatie om het nog eens te proberen. Daar er ook een leerzame factor in zit, zou dat dus helemaal niet zo erg zijn.

Helaas moeten tussen twee opvolgende bezoeken de cookies eerst verwijderd worden. Opnieuw opstarten of zie afbeelding.
@meesterhenkvink maart 2017

Je kunt een (zelfgemaakte) escape room gaan gebruiken als een soort toets voor de gegeven lessen (uit een methode). Dat kan een online versie zijn, maar ook een live versie.

 

Ik denk dat het resultaat van de kinderen beter wordt wanneer je niet (altijd) de reguliere toets maakt, maar varieert met een soort escape room.

 

Je zult wel moeten nadenken hoe de beoordeling dan plaatsvindt, of dat je het helemaal niet beoordeelt en je tegen de tijd van het rapport een soort eindtoets geeft van de totaal aangeboden stof (zoals de gestandaardiseerde eindtoetsen), van waaruit je het "rapportcijfer" bepaalt.

 

Aan jullie zelf de keuze en de uitvoering !

 

Succes.

 

@meesterhenkvink

In de vorige box heb ik geschreven over een andere vorm van toetsing. Maar je kunt een escape room ook gebruiken als een introductie tot een nieuw onderwerp/thema.

 

Ik zou persoonlijk dan niet teveel (of helemaal niet) helpen, doordat het niet halen van de oplossing binnen de tijd een motivatie kan zijn om het ná beëindiging van het thema nog eens te proberen.

 

@meesterhenkvink

(Advertentie)