meester Henk - ESCAPE ROOM
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Wat vieren we eigenlijk op 5 mei ?

Vul het goede antwoord (2,10 letters) in als wachtwoord bij de volgende box.
Wachtwoord

(Advertentie)

Niet alleen in Nederland zelf werd de oorlog gevoerd, maar ook in Nederlands-Indië.

Daar eindigde de oorlog echter later dan hier.

 

Op welke datum tekende Japan de Akte van overgave, hetgeen het einde van de Tweede Wereldoorlog (in Azië) betekende ?

 

Vul het goede antwoord als volgt dd-mm-jjjj in als wachtwoord bij de volgende box.

 

Wachtwoord

Je herkent haar vast wel, Anne Frank. Ze moest zich verschuilen voor de Duitsers, omdat ze Joods was. Dat gold ook voor veel verzetsstrijders. Hoe worden de mensen, die zich moesten verschuilen, genoemd ?

 

 Vul het antwoord in als wachtwoord bij de volgende box.

 

(Advertentie)
Wachtwoord

Het volgende woord is een anagram van iets dat met het onderwerp te maken heeft.


Vul het goede woord in als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

(Advertentie)
00
00
00
00
00
10
Stopwatch
00
15
00
Stopwatch
00
00
00
Alarm
Uur
Minuten
Seconden
00
00
10
00
00
10
Alarm
Uur
Minuten
Seconden
Je krijgt bij ieder goed antwoord een combinatie van twee letters. Zet aan het einde de letters in de goede volgorde, zodat het een zinnetje vormt en vul dat zinnetje in als eindwachtwoord.Kleine lett
Ieder jaar is er een plechtigheid op de Dam in Amsterdam. Hoe heet die plechtigheid (of: wat doen ze) ?
Vul het goede woord (12) in als wachtwoord bij de volgende box.
Wachtwoord

Door de oorlog waren veel dingen nauwelijks meer te koop. Dat gold voor o.a. voedsel, maar ook voor veel spullen. Het ging “op de bon” . Iedere, door de Duitsers, geregistreerde persoon kreeg een zogenaamde …………. (16). Wanneer je wat nodig had werd er een stempel op gezet. Op deze manier hoopten de Duitsers ook onderduikers op te sporen.


Vul het ontbrekende woord in als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Eén brug was in september 1944

te ver om geheel Nederland in één keer te heroveren. In welke stad bevond zich deze brug, waar zéér hevig om gevochten is.

 

Vul de naam van de stad in als wachtwoord bij de volgend box.

 

Wachtwoord

De radio uitzendingen van de BBC (British Broadcasting Corperation) begonnen met de eerste vier tonen van de “Vijfde” van Beethoven. Tevens was dat een letter in morsecode. Welke letter is dat ?


Schrijf de letter (als hoofdletter !!) als wachtwoord in bij de volgende box.

Wachtwoord

De overgave van de Duitsers wordt getekend. In welke Nederlandse stad gebeurde dat ?
Schrijf het antwoord als wachtwoord bij de volgende box.
Wachtwoord

Een heel bekend beeld. Het stelt "De verwoeste stad" voor, ook bekend als "Stad zonder hart". Welke stad wordt daarmee bedoeld ?
Vul de naam van de stad in als wachtwoord bij de volgende box.
Wachtwoord

(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink april 2017

Wat is de volledige voornaam van majo(o)r Horton ? (niet de letter van zijn tweede naam toevoegen !)

 

Vul de naam is als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Op welke datum verklaarde Duitsland ons land de oorlog ?
Vul de datum, dd-mm-jjjj , in als wachtwoord bij de volgende box.
Wachtwoord

Er mocht niet (meer) naar de radio worden geluisterd. Radio's moesten bij de Duitsers worden ingeleverd. Luisteren was dus illegaal en moest stiekem gedaan worden. Hoe heette de uitzending die vanuit Engeland werd verzorgd ? (5,6)

 

Vul het antwoord in als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Op de eerste dinsdag van september 1944 dachten de Nederlanders in het westen van het land dat de oorlog (zo goed als afgelopen) was en vierden dat al volop. Duitsers vluchtten al. Helaas bleek het dus niet het geval. Hoe wordt deze dag genoemd ? (5,7)

 

Vul het goede antwoord in als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Vul in de box hieronder het eindwachtwoord in !

Oorspronkelijk moest het eindwachtwoord aan elkaar, maar dat hoeft niet meer !! Mocht het een niet lukken, probeer dan evt nog de andere !

 

Het eindwachtwoord bestaat uit 4 woorden 8,2,4,15 en is met kleine letters geschreven.

Wachtwoord