meester Henk - ESCAPE ROOM
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Nodig voor deze escaperoom:

 

- Een heel lieve juf of meester ;-)

- kinderen, die voor de duvel niet bang zijn

- je hoeft nog geen baard te hebben om mee te willen doen

- kinderen, die nog een blauw geruite kiel willen halen (optioneel)

- kinderen die Bart(holomeus) of Rob(ert) in hun naam hebben staan (optioneel)

- kinderen met heel veel doorzettingsvermogen

- voor alle zekerheid: kinderen met een zwemdiploma

- kinderen die niet te snel muiten

- kinderen die goed kunnen samenwerken 

- kinderen die goed (begrijpend en tussen regels) kunnen lezen

- pen/potlood en papier (optioneel)

- opzoekmateriaal

Jullie moeten proberen binnen de gestelde tijd de vragen te beantwoorden. Bij de meeste vragen (niet allemaal dus) krijgen jullie bij een goed antwoord een aanwijzing.

Met die aanwijzingen moeten jullie proberen het wachtwoord bij de eindopdracht vast te stellen. Het is een niet onbekend (fictief) persoon. Het wachtwoord bestaat uit 3 woorden. Zet achter het tweede woord direct een punt. Daarna een spatie. Achter het derde woord komt eerst een spatie en dan een uitroepteken !

 

Succes !

HELP !!!

 

We worden aangevallen door een piraat ! De "hens" zijn al zichtbaar en de rode piratenvlag is in top ! Dat wil zeggen: geen gevangenen !! We zullen ons dus met hand en tand moeten verdedigen.

Aan de vlag te zien is het de "Jolly Joker" , maar zeker weten doe ik het niet.

 

Het enige dat ons nog redden, is wanneer jullie op tijd kunnen achterhalen wie de kapitein van dit schip is. Haast je dus ! Er is weing tijd. Waar wachten jullie nog op ? Aan de slag.

@meesterhenkvink, oktober 2018

Zeerovers, piraten, e.d. waren vroeger de schrik van alle wateren op de wereld. We zeggen ook wel : "Ze waren de schrik van  ........... (2,5,5)"

 

Vul de ontbrekende woorden in als wachtwoord bij de volgende box.

(Advertentie)
Wachtwoord

Zwarte Parel

 

We kennen natuurlijk ook het min of meer vergeten woord "kaap" in Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn. Wat betekent het woord "kaap" hier ?

 

Schrijf de betekenis van dat woord als wachtwoord bij de volgende box (8)

Wachtwoord

(Advertentie)

Niet alleen schepen werden in het verleden gekaapt. In 1977 werd een ander voertuig gekaapt en in de jaren 1968 en 1969 was er plotseling een toename van gekaapte voertuigen. Welke voertuigen waren dat ?

 

Schrijf welke voertuigen gekaapt werden, in de volgorde van de vraag, als wachtwoord bij de volgende box. Gebruik bij de eerste de enkelvoudsvorm en bij de tweede de meervoudsvorm en zet het woordje "en" ertussen.

Wachtwoord

 

Welke zeemansknoop is dit ? Maar pas op, want hij lijkt heel erg op een andere. Let op losse eindjes !

 

Schrijf de naam van deze knoop als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

(Advertentie)

 

Zeeroverij is er nog steeds. Veelal gaat het erom de bemanning van schepen te gijzelen om losgeld te kunnen vragen. Waar vindt nog steeds zeeroverij plaats ?.

 

Schrijf deze plek op de aarde (4,3,4) als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Natuurlijk zijn piraten mannen. Zou je denken ! Minstens twee vrouwen waren zeer berucht !

 

Schrijf hun namen in alfabetische volgorde van achternaam en met het woordje “en” er tussen (4,5 en 4,4) als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Piraten spreken nog altijd tot de verbeelding, maar in feite waren het “gewone” mensen. In strips, films, verhalen, e.d. worden ze echter vaak anders voorgesteld. Een houten (onder)been en een haak als hand en een piratenhoed zijn er een paar van. Wat zijn twee andere ? ( let op de volgorde : een ……. (8) en een ………….. (8,2,2,8)) Zet “en” en “een” dus ook in het antwoord.

 

In de vorige eeuw had je in de jaren 50,60 en 70 eigenlijk alleen Hilversum 1 en 2 als legale (met vergunning) zenders op de radio. Later kwam daar Hilversum 3 nog bij (liedje ook van Herman van Veen).

 

Maar er waren ook zenders die eigenlijk niet op de Nederlandse radio’s mochten uitzenden. Daarom gingen zij de zee op en zonden ze uit vanuit internationale wateren (wat niet verboden was). Hoe werden die zenders genoemd ? (enkelvoud - 13) Pas op, er zijn verschillende namen !!

 

Schrijf de naam van zo'n zender als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Slag bij Preveza

 

Er waren verschillende soorten piraten. De bekendste waren bandieten/rovers. Maar er waren ook piraten, die toestemming hadden van hun land om schepen van de vijand aan te vallen: een vrijbrief (hoewel ze soms ook wel aan echte piraterij deden). Hoe werden deze “piraten” genoemd ? (Tip: Nederland had een héééél bekende. Zijn daden waren groot, maar hij had wel een kleine naam ;-)  !!)

 

Schrijf de naam van deze vorm van piraterij als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

00
00
00
00
00
10
Timer
00
15
00
Timer
00
00
00
Alarm
Uur
Minuten
Seconden
00
00
10
00
00
10
Alarm
Uur
Minuten
Seconden

St. Malo

Welke tekst staat hier ?

 

Schrijf 'm als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Volgens de verhalen begroeven piraten hun schatten om te voorkomen dat ze zelf het slachtoffer zouden worden van een ander. Deze piraat heeft zijn schat op deze coördinaten begraven :          

N 20 05 07.2  W 72 51 53.4

Hoe heet het eiland ?

 

Schrijf de naam van het eiland als wachtwoord bij de volgende box, maar pas op ! Het kan zijn dat je een Franse naam (Île de ... ) krijgt. Het moet echter de Spaanse naam zijn ! (7)

Wachtwoord

 

Welke piratenkapitein komt in 2 stripverhalen voor. Die van zichzelf en in (vrijwel) ieder album van Asterix ? Bovendien was er echt een piraat met deze naam ! Wie was dat ? (Tip: zijn (bij)naam wordt nogal eens bij militaire operaties gebruikt.

 

Schrijf de naam van deze kapitein als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Hoe heet deze fictieve kapitein, die wereldberoemd werd in de films waarin hij de hoofdrol speelde ?

 

Schrijf zijn naam als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Een tv piraat met een alliteratie als naam. Hoe heet hij (voluit).

 

Schrijf zijn volledige naam als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Een Frans schip wordt aangevallen door Barbarijse piraten

 

De soort piraat die hier verborgen is, dronk geen rum, zoals je ziet. Welke soort piraat wordt hier bedoeld ?

 

Schrijf de naam als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Met toestemming van John Bell  (www.johnbellart.com)

Tegenwoordig zijn er nogal wat mensen die zich nauwelijks aan de verkeersregels houden (appen op de fiets of in de auto, “oortjes” in of nog erger een koptelefoon op, en automobilisten die heel dicht op de voorganger rijden en/of veel te hard rijden, etc). In het algemeen, maar vooral die laatsten, worden ………. (10) genoemd.

 

Schrijf het ontbrekende woord als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Er waren veel “soorten” piraten. Wij noemen ze eigenlijk allemaal piraten of zeerovers. Welke zeerovers voeren op de Middellandse Zee aan de Noord-Afrikaanse kust en vielen vooral ook christelijke schepen aan (bijv. Kruisvaarders). De meest gevreesde waren gebroeders Barbarossa.

 

Schrijf de naam van deze zeerovers als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Prins Maurits moest een (Spaans) "kapersnest" uitschakelen tijdens de 80-jarige oorlog. Deze kapers vielen Hollandse schepen aan, wat veel levens en geld kostte. (In die tijd was geld waarschijnlijk belangrijker). Vanuit welke plaats opereerden deze kapers ?

 

Schrijf de naam van deze plaats (maar pas op de spelling !!) als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

In Engeland waren ook kapers ("privateers" genoemd). Maar naast het kapen overvielen ze, als het zo uitkwam, ook wel andere schepen en hielden de buit zelf. Toch werden twee van die kapers geridderd en mochten dus "sir" voor hun naam zetten. Kijk goed naar de afbeeldingen en probeer uit te vinden wie die kapers waren. Je begrijpt natuurlijk dat ze in Engeland heel beroemd zijn !

 

Schrijf hun "volledige" namen (in alfabetische volgorde van hun achternaam) als wachtwoord bij de volgende box en schrijf het woordje "en" ertussen. (7,5 en 5,6).

Wachtwoord

 

John Rackham was een beruchte piraat en heeft wellicht model gestaan voor een stripfiguur. Deze was een voorvader van de tegenstander van de voorvader van kapitein Haddock, vriend van Kuifje. Hoe heet deze strippiraat ?

 

Schrijf de naam van deze strippiraat als wachtwoord bij de volgende box

Wachtwoord

(Advertentie)
(Advertentie)

 

Welke sport beoefenen de leden van deze (Nederlandse) club ?

 

schrijf de naam van de sport als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Engels schip wordt aangevallen door Barbarijse zeerovers.

 

In een zeer bekend verhaal (dat op toneel gespeeld wordt en waarvan films gemaakt zijn) speelt een kapitein die zin hand is verloren door de beet van een krokodil. Hoe heet deze kapitein ?

 

Schrijf de naam (mét "kapitein") als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Gedragscode van de piraat hierboven.

 

I. Iedere man heeft een stem in de gang van zaken en heeft gelijke rechten op de provisie en de sterkedrank die buitgemaakt is, en mag het tot zijn plezier nuttigen, tenzij schaarste tot zuinigheid noopt.

 

II. Iedere man zal op zijn beurt van de lijst geroepen worden om te delen in de buit, want bovenop hun aandeel mogen ze van kleding wisselen, maar als ze het gezelschap voor maar een dollar bezwendelen zullen ze op een onbewoond eiland worden achtergelaten. Steelt een man van een ander bemanningslid, dan wordt hij in neus en oor gesneden en van boord gezet, niet op een onbewoonde plaats, maar wel daar waar hem ellende te wachten staat.

 

III. Geen man mag kaarten of dobbelen om geld

 

IV. Om acht uur des avonds gaan de lichten en kaarsen uit, mochten mannen na dat uur nog willen drinken, dan doen zij dat aan dek.

 

V. Uitrusting, pistool en entersabel moeten schoon en gevechtsklaar worden gehouden.

 

VI. Geen jongeman of vrouw wordt toegelaten tot de bemanning. Als een man een vrouw verleid en haar vermomd mee aan boord neemt, wordt hij ter dood gebracht.

 

VII. Wie het schip of zijn plichten verzaakt in de strijd wordt ter dood gebracht of op een onbewoond eiland achtergelaten.

 

VIII. Het is aan boord verboden elkaar te lijf te gaan. Ruzies worden aan land beslecht, met zwaard of pistool.

 

IX. Het is verboden te spreken over opgeven van het piratenleven totdat elke man 1000 pond heeft verdiend. Elke man die voor dat moment ledematen verliest of kreupel raakt, heeft recht op 800 pond uit de gezamenlijke middelen en voor mindere verminkingen evenredig.

 

X. De kapitein en de eerste stuurman hebben elk recht op twee delen van een buit, de tweede stuurman, de bootsman en de kanonnier anderhalf deel en alle andere officieren één en een kwart deel.

 

XI. De muzikanten krijgen rust op de dag van sabbat, maar de zes andere dagen en nachten genieten zij geen speciale rechten.

Hoe vreemd het ook klinkt: Piraten hadden ook regels of gedragscodes. De meeste zijn verloren gegaan (vernietigd). Een van de piratencodes die volledig behouden is gebleven, zie je hierboven. Deze is van ........ (11,7) ?

 

Schrijf de naam van deze piraat als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Zowel op koopvaardijschepen als op militaire schepen en piratenschepen kwam de bemanning wel eens in opstand tegen een kapitein en zijn officieren. Niet altijd lukte zo'n opstand. Wie er ook won, de verliezers werden gestraft. Of ze werden meteen gedood, of in een roeiboot overboord gezet. Hoe wordt zo'n opstand (tegen het gezag) nog steeds genoemd ?

 

Schrijf deze naam als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

Hoewel dit schip eigenlijk niets met piraten te maken heeft, komt het wel vaak in piratenverhalen voor. Het is een spookschip, dat tegen de wind in met bolle zeilen vaar en ongeluk brengt voor wie ‘m ziet “varen”. Hoe heet dat zeer beruchte (spook)schip ?

 

Schrijf de naam als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

 

De snelheid van de meeste voertuigen wordt gemeten in km/uur (km/h). Echter in de scheepvaart is het (nog) normaal om de snelheid te meten in ....... (6).

 

Schrijf het ontbrekende woord als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Deze persoon staat op het punt gestraft te worden, nu hij tot het einde over de plank heeft gelopen. Wat gaat er aanstonds met hem gebeuren ?

Hij wordt ...... (11)

 

Schrijf het ontbrekende woord als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Verovering van de koopvaardijschip "Kent" door de Franse kaapvaarder "Confiance"

EINDOPDRACHT
Wachtwoord

Vind je dit ook niet (een beetje) vreemd ?

 

Piraten waren nou niet bepaald de aardigste mensen. Ze stalen, plunderden, namen mensen gevangen als slaaf en/of moordden.

 

Toch zijn er veel boeken over geschreven voor (kleine) kinderen, verkleden mensen zich als piraat bij feesten en kijken graag naar films over piraten. Hoe zou dat toch komen ?