meester Henk - ESCAPE ROOM
 
(Advertentie)
(Advertentie)

8 Jaar geleden zijn (de meeste van) jullie begonnen aan een “schoolroom” waaraan je niet kon ontsnappen.

Je hebt heel wat geleerd, lol gehad en wellicht ook minder leuke tijden gehad (hopelijk niet). Maar nu is de tijd gekomen om de “schoolroom” uit te gaan en naar een nieuwe variant uit te kijken.

 

Los de vragen op tijd op en je krijgt handreikingen mee om aan die nieuwe “schoolroom” te beginnen.

Bij ieder goed beantwoorde vraag krijg je een toepasselijke tekst te zien. Lees die goed. Bij het eindwachtwoord moet je het woord dat het meest, groot en dik gedrukt, voorkomt invullen, mét het aantal keren dat dat gebeurt !! (bijv.:school 5x)

 

(Tel "Loesje" niet mee !)

 

@meesterhenkvink juni 2017

 

Twee nieuwe soorten ontdekt op de middelbare ! Ze zitten vooral in de onderbouw. Maar waar ? Oh, in de ......

 

Schrijf waar die nieuwe soorten zitten als wachtwoord bij de volgende box.

(Advertentie)
Wachtwoord

Er zijn veel mensen die zich bezig houden met (jouw) onderwijs. Je kent uiteraard de docenten en de (adjunct)directeur. Maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk (wie is de bovenste “baas”) voor het basis- en voortgezet onderwijs ? Het is een man !

 

Schrijf aanspreektitel (bijv. "directeur" en voor- en achternaam als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

(Advertentie)

In Nederland heb je geluk … je MAG naar school. Aan de andere kant MOET je óók naar school. Tot en met welke leeftijd geldt de leerplicht ?

 

Schrijf de leeftijd als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

(Advertentie)

Er is nog iets dat afscheid neemt van de “lagere school periode” en dat zijn je hersens. In de komende periode in je leven wordt er veel heringericht “daarboven”. Hoewel je dat niet voelt, zul je het waarschijnlijk wel merken. Hoe heet officieel de periode in je leven waarin je nu komt (of wellicht al bent) ? 

 

Schrijf de naam van die periode in je leven op als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

Deze man (of vrouw !) is vaak het middelpunt op zo’n grote school. En hoewel hij/zij niet de baas is, zou er zonder hem/haar veel niet meer vlekkeloos draaien. Wanneer je pech hebt (soms heel letterlijk), krijg je net iets teveel met hem/haar te maken. Ik heb het natuurlijk over de ……… (9)  

 

Vul de functie van deze persoon als wachtwoord in bij de volgende box.

Wachtwoord

Een aantal basisscholen heeft het ook al, maar straks is het heel normaal:  een bijeenkomst van directie, mentoren en leerlingen om over schoolse dingen te spreken en te beslissen. De leerlingen die daaraan mee mogen doen zitten in een zogenaamde ……….. (14) 

 

Vul het goede woord als wachtwoord in bij de volgende box.      

Wachtwoord

00
00
00
00
00
10
Stopwatch
00
15
00
Stopwatch
00
00
00
Alarm
Uur
Minuten
Seconden
00
00
10
00
00
10
Alarm
Uur
Minuten
Seconden

Nodig voor deze escaperoom:

 

- Een lieve juf of meester ;-)

- knappe, slimme en andere koppen

- doorzettingsvermogen

- geduld

- samenwerking

- fantasie

- buiten-de-box denkers

- humor

- pen/potlood en papier

- opzoekmateriaal

In groep 8 krijg je een schooladvies, maar na een paar jaar op de nieuwe school zul je (zelf) moeten kiezen welke vakken en welke richting je wilt gaan volgen. Je moet dus een  ………. (11) maken.


Schrijf het goede woord als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Natuurlijk neem je niet zomaar afscheid van je school waar je 8 jaar op hebt gezeten (als je niet verhuisd bent of iets dergelijks). Veel scholen hebben een avond met een toneelstuk met zang en dans. Zo’n toneelstuk wordt een …….. (16) genoemd.

 

Schrijf de naam als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Op de basisschool was je gewend dat bijna alle lessen in hetzelfde lokaal gebeurde, maar nu wordt dat anders. Ook de tijd voor een les wordt anders. Op het voortgezet onderwijs wordt er gesproken over …… (mv) Ook al duurt een les wellicht niet zo lang. 

 

Schrijf het antwoord als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

Bij het overgaan naar een nieuwe school hoort ook dat je veel van je oude vriend(innet)jes  niet meer (of in ieder geval veel minder) ziet. Maar gelukkig krijg je ook weer nieuwe. Toch willen veel mensen graag hu oude klasgenootjes na een tijd weer zien. Dan organiseren ze een ……. 

 

Schrijf het antwoord als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

Jullie hebben pech. Willen je hersens net lekker uitslapen, moet je vroeger naar school ! Hieronder een paar uitvluchten wanneer je toch te laat bent. Je krijgt echter géén garantie !!  ????

(Advertentie)
(Advertentie)

Natuurlijk ga je naar het Voortgezet Onderwijs, maar dat is taalgebruik voor volwassenen. Jullie gaan gewoon naar ……………… (2,10) 

 

Vul de woorden in als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

Waar staan de letters VMBO voor ?  

Schrijf de volledige tekst (met de hoofdletters !) op als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Waar staan de letters VWO voor ? 

 

Schrijf de volledige naam (inclusief de hoofdletters !!) op als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

Tja, je moet veel leren en dat past niet allemaal in een lesuur. Dat betekent dat je best nogal wat ………. mee kunt krijgen. Niet leuk natuurlijk !

 

Vul het woord dat je moet invullen op de puntjes in als wachtwoord bij de volgende box.

Wachtwoord

Tja en dan voel je je een hele Piet. Maar op de nieuwe school begin je weer helemaal van onder af aan. Alles is nieuw en dan word je ook nog uitgemaakt door de oudere kinderen voor ……..

 

Schrijf het antwoord als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

Op de basisschool had je een heel jaar je eigen juf en/of meester (of combinatie). Nu krijg je ieder “uur” een nieuwe. Dat is soms een voordeel en soms een nadeel, want je wilt toch graag iemand waarmee je een band opbouwt. Gelukkig is er wel een leerkracht die alles van je bijhoudt en waarmee je over allerlei dingen kunt praten. Dat is je ……… 


Schrijf de naam als wachtwoord bij de volgende box. 

Wachtwoord

Wanhoop niet, als 't ff niet lukt (Vul je eindwachtwoord in)
Wachtwoord